Skip links

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ακόλουθη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου αναφέρεται στον ιστότοπο aesopvantours.gr. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται το aesopvantours.gr αποδέχεται πλήρως τους παρακάτω όρους.

Η Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου, όπως ρητά ορίζεται παρακάτω, αποτελεί συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών του ιστότοπου aesopvantours.gr και του επισκέπτη και δεσμεύει αποκλειστικά αυτούς. Οι διαχειριστές του aesopvantours.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου. Ωστόσο, καμία αλλαγή σε αυτούς τους όρους δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εκτός εάν έχει συνταχθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Στην AESOP VAN TOURS, δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπού μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας γενικά. Ο ιστότοπός μας δημιουργήθηκε με προτεραιότητα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών μας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (EU/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία (ν. 4624/2019). Ο σκοπός της είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

1. Υπεύθυνος φορέας

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου είναι οι διαχειριστές του aesopvantours.gr (εφεξής “Εμείς,” “aesopvantours.gr”). Στους παρακάτω όρους, θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το είδος, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα αυτών των δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

2. Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικά;

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και ν. 4624/2019), προσωπικά δεδομένα είναι μόνο αυτά τα στοιχεία που αφορούν ένα συγκεκριμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα, ομάδες προσώπων ή στατιστικά δεδομένα που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με συγκεκριμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο δεν υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο aesopvantours.gr, δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψετε κανένα προσωπικό δεδομένο και δεν συλλέγουμε κανένα δεδομένο για εσάς χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Τα μόνα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (πάντα με τη ρητή συγκατάθεσή σας) είναι:

  1. δεδομένα που μοιράζεστε συμπληρώνοντας τις φόρμες επικοινωνίας και κράτησης που βρίσκονται στον ιστότοπό μας.Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας και κράτησης, ο χρήστης υποχρεούται να δηλώσει έγκυρη διεύθυνση e-mail, έγκυρο αριθμό τηλεφώνου καθώς και το πλήρες όνομά του. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της αποστολής του μηνύματος και οι διαχειριστές του aesopvantours.gr δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα παραπάνω στοιχεία αποκλειστικά για την επικοινωνία με τον επισκέπτη.Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων που έχει δηλώσει κατά την επικοινωνία του με το aesopvantours.gr. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 72 ώρες και ο χρήστης, αφού επιβεβαιώσει το αίτημά του, ενημερώνεται για την επιτυχή διαγραφή των δεδομένων του.
  2. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την προσωπική μας επικοινωνία (τηλεφωνικά, μέσω κοινωνικών δικτύων ή από κοντά).
  3. Δεδομένα Analytics σχετικά με την κίνηση και επισκεψιμότητα του ιστότοπού μας, τα οποία συλλέγονται με τη χρήση cookies από τρίτα μέρη μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν: τη διάρκεια της επίσκεψης στον ιστότοπό μας, τον τύπο του περιηγητή, την τοποθεσία/ιστότοπο από όπου προήλθε η επίσκεψη, τη συχνότητα των επισκέψεων και την ανώνυμη διεύθυνση IP.Στον ιστότοπό μας, έχουμε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση IP Anonymization, η οποία αποκρύπτει ένα μέρος της IP σας, ώστε να αποθηκεύεται μόνο μια συντόμευση της διεύθυνσης IP από τη Google.

4. Σκοπός, χρήση, χρόνος, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παραχωρείτε (βλ. Παράγραφο 3.1, 3.2), χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη υποστήριξη σας. Δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους.

Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πλατφόρμας μας ή για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα μας, όπως παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τα 5 έτη. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία.

Τα Δεδομένα Analytics (βλ. Παράγραφο 3.3), συλλέγονται προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του site μας.

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στη Google Inc., η οποία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Privacy Shield, που παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για τη συμμόρφωσή της με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα Analytics αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν

Πρόσβαση στα δεδομένα σας: Οποτεδήποτε μας το ζητήσετε, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ.

Δικαίωμα διόρθωσης: Οποτεδήποτε θελήσετε μπορείτε να διορθώσετε, συμπληρώσετε και να επικαιροποιήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ.

Δικαίωμα διαγραφής: Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ.

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών (30) από την παραλαβή του.